Kenmerken dienstverlening
    •    Daadkracht: Wij ondernemen daadwerkelijk actie. Onze aanpak is praktisch en systematisch,
          pragmatisch en grondig.
    •    Effectiviteit: Onze aanpak is uiterst doelgericht en werkt. Wij werken aan wat hier-en-nu kan
          worden gedaan om plannen voor de toekomst te realiseren.
    •    Flexibiliteit: Wij zijn in staat om ons aan te passen aan uw eisen en wensen en kunnen u op
          vele terreinen van dienst zijn, waarbij wij vanuit uw behoefte zorg dragen voor resultaten.

Opdrachtformulering en evaluatie
Op basis van de wensen van de opdrachtgever, wordt in overleg de doelstelling van de opdracht bepaald. Bureau Bloemers maakt aan de hand daarvan een compact plan van aanpak, dat door de opdrachtgever wordt geaccordeerd. Zowel tijdens als na afloop van de opdracht wordt deze met de opdrachtgever geëvalueerd.

Tarieven
De tarieven van Bureau Bloemers zijn afhankelijk van de duur en het niveau van de opdracht.